Биполярно разстройство
Биполярно разстройство

 Биполярно разстройство

Биполярното разстройство спада към групата на т. нар. афективни разстройства,  което се характеризира най-вече с епизоди на депресия, включващи депресивно настроение, анхедония (намалена или загубена способност да се изпитва удоволствие и радост от живота), намалена активност, както и манийни и хипоманийни епизоди. Към биполярното разстройство спадат следните типове: биполярно тип I разстройство, биполярно тип II разстройство, биполярно тип III  разстройство, биполярно разстройство тип циклотимия. Във фазата на депресия страдащият от биполярно разстройство се намира в състояние подобно на депресия и това е така, тъй като са налице същите затруднения на човек да управлява своята активност, сън и настроение. Биполярното разстройство се характеризира най-вече с промяна в настоенията – епизоди на депресия са последвани от периоди на еуфория или психиатричното наименование на това състояние – мания. При състояние на мания обикновено се наблюдава възбуда, двигателна активност,  силно повишено настроение, но е и вероятно човек да изгуби напълно чувство за реалност.  Друга фаза  на биполярното разстройство е хипоманиакалната фаза, за която е характерно силно повишено настроение, но човекът осъзнава напълно това състояние. Всъщност тази ситуация може да се окаже приятна, тъй като по време на нея пациентът се намира в състояние на  креативност и е изпълнен с енергия. Основните симптоми на биполярното разстройство са следните:

  • Раздразнителност – някои от страдащите, които изпитват раздразнителност проявяват едновременно както маниакални, така и депресивни симптоми. В този период те са особено гневни и раздразнителни.
  • Невъзможност да се завърши дадена задача – тези хора от една страна могат да оползотворят по особено продуктивен начин енергията си, когато се намират в хипоманиакална фаза, но от друга да не са в състояние да завършат дадена задача, като преминават от една към друга, поставяйки си нереалистични цели. Възможно е да вършат хиляди неща едновременно, но да не завършат нито едно от тях докрай.
  • Речев напор – този симптом е един от най-срещаните признаци на биполярно разстройство. Характерно за страдащия е да говори непрекъснато и да не е в състояние да проведе диалог. В случай, че събеседникът му се опита да го прекъсне, е много вероятно да продължи да говори, без да му отдаде значение. Друг пример за речев напор е тогава, когато пациентът има преплитащи се мисли, като бързо сменя една тема с друга.
  • Хаотично поведение – когато болните от биполярно разстройство се намират в маниакална фаза, имат повишено самочувствие и се чувстват велики, като не мислят за последиците от тяхното поведение. В резултат от такова поведение често следват внезапни изблици и необичайно сексуално поведение.
  • Нарушен сън – хората, които се намират в период на депресия, могат да спят много часове, без да се чувстват отпочинали. Обратно на това, хората в маниакална фаза, могат да не спят въобще и да не чувстват никаква умора.
  • Злоупотреба с алкохол и наркотични вещества – страдащите от биполярно разстройство в маниакална фаза, обикновено пият алкохол, за да се успокоят, докато в период на депресивна фаза използват алкохол, за да подобрят настроението си.
  • Прилив от идеи – по време на маниакалата фаза пациентът има неудържим прилив на идеи, като чувства, че не е в състояние да контролира мислите си.