life coaching

life coaching

 

Център „AUTOIASI“ или „Самоизцеление”

Психически и физически баланс

Нашето тяло е в непрекъснато взаимодействие с нашия ум. Когато сме в депресия, тревожност, ярост това се отразява директно върху нашето тяло и засяга всички негови нормални функции. И обратно, ако тялото ни е болно неминуемо се оказва влияние върху настроението ни.

Погрешно е схващането да се лекуват тялото и душата като два отделни субекта на медицината.

Възхищението ми  от невероятните способности на човешкото тяло и ум бе повод за задълбочен и многостранен анализ в областта на самонаблюдението, самолечението и самоконтрола във всички измерения на нашето същество и всички области на живота. Научили сме се да имаме пасивно отношение към проблемите и живота като цяло. Това трябва да се промени, защото е ясно, че с тези свои действия не сме постигнали голям напредък в психичното развитие на човешкия вид.

Не можем да променим околната среда, но ако променим възгледите си по отношение на нея, то тогава целият свят се променя.

Липсата на познания за това как можем да направим тази промяна е нашият най-голям враг.

Но след като започне този процес на обучение всеки би могъл да се справи.

Това е основната работа на нашия екип – да обучава хората да имат контрол върху собствения си живот, здраве, щастие, избор и т.н .

Бихме могли да го наречем като „ Училище за живота”, „Life Coaching” или както желаете.

Така че не губете повече време !!! Променете живота си сега !!!