Методи на терапия

Методи на терапия

Методи на терапия

 • Психотерапия
 • Когнитивна психотерапия
 • Биофидбек/ Biofeedback
 • Неврофидбек/ Neurofeedback
 • Консултации
 • Семейно консултиране
 • Обучение по самолечение, самоконтрол, самонаблюдение
 • Life coaching
 • Професионално ориентиране
 • Кризисен мениджмент (в брака, в работата и др.)
 • Проблеми при развод (отношение към децата и др.)
 • Умения за ефективно водене на преговори- комуникация и управление
 • Семейно консултиране
 • Умения за самоконтрол
 • Справяне с агресивно поведение
 • Умения за ефективна комуникация
 • Поставяне и постигане на цели
 • Организация във всекидневието и живота
 • Активиране (физическо, психическо, социално и др.)
 • Интеграция- във връзка със социалните аспекти
 • Хомеопатично лечение
 • Обучение за естествен начин на живот (диета, упражнения, дишане и т. н.)