Биофидбек / Biofeedback

Biofeedback е модерен, алтернативен, съпътстващ, неинвазивен, нефармакологичен метод, който използва високотехнологично оборудване и специализиран софтуер за визуализиране психофизиологичните функции на човешкото тяло. Този метод НЕ вреди на здравето, НЯМА странични ефекти, НЕ отделя радиация, НЕ води до зависимост и е с кратка продължителност.

С помощта на Биофийдбек ние сме в състояние да „измерим“ нивото на възбуда / тревожност в организма и да определим коя физиологична функция се засяга в по- голяма степен (нервна система, сърдечно-съдовата система, дихателната функция и др.). Дава ни братната връзка (информация) за нашите биологични функции (био-обратна връзка).

С Биофидбек апаратурата, която прдставлява медицинска, сертифицирана апаратура, може да се измери нивота на стимулиране на вегетативната нервна система, сърдечно-съдовата система, дихателната функция, мускулна стимулация, телесната температура, мозъчните вълни и много други.

Измерванията са изцяло информативни. Дават информация за нивата на физиологичните функции дали се намират в или извън нормалните граници, точно както го прави апаратът за кръвно налягане или термометърът, който ни показва температурата на тялото.

Апаратът за кръвно налягане нито повишава, нито понижава кръвното налягане, както и термометърът който не може от самосебе си да промени температурата на тялото ни. Но информацията би била важна и полезна, защото в зависимост от резултатите на измерването, зависи какви стъпки трябва да предприемем за „решаването“ на проблема.

По същият начин Биофидбек апаратурата просто ни дава информация за нашите физиологични функции, а от там нататък с подходящото обучение трениращият се научава да „регулира тези физиологичните функции“ без лекарства и без апаратура.

Прилагайки техниките на които трениращият се обучава, същевременно следи реакциите на физиологичните си функции и по този начин обективно потвърждава и проверява дали тези техники имат желаният ефект в неговият организъм или не. При нужда се използват и допълнителни техники.

Методът Биофийдек е базиран на процеса на обучение, така че всеки може да се обучи да  управлява физиологичните си функции, стига само да има желание. Точно  както някой, който иска да се научи да шофира, да овладее чужд език, да играе тенис и т.н.

Методът е много бърз, лесен и ефективен. С 8-14 тренировъчни сесии  се постига контрол над най-важните физиологични функции в организма. Тези познания остават завинаги и променят живота на пациента завинаги. Така че всеки може да контролира отрицателните физически симптоми, причинени от интензивна тревожност (тахикардия, задух, изпотяване, мускулна стимулация), нежеланите последици от тях, като същевременно си превантивно си предпазва здравето, поддържайки и възвръщайки в организма  желаният баланс.

Биофидбек апаратурата е медицински инструмент, сертифициран и достоверен, както и апаратурата която се използва нашироко в болниците. Както сертифицирани и достоверни са термометрите и апаратите за кръвно които имате в къщи. Ето защо резултатите от измерването с Биофидбек апаратурата не могат да бъдат поставяни под съмнение. Те са обективни, достоверни и истински.

 

Биофидбек

Биофидбек