Стрес и стресово напрежение

Стресовото напрежение през последните години оказва значително влияние на живота и всекидневието ни. Може да се каже, че стресът е станал начин на живот и навик. Доказано е, че стресът е свързан с появата на различни физически, психологически и емоционални разстройства. Концепцията за стреса е сложен въпрос и е много трудно да се установи ясна и конкретна дефиниция. Може да се каже, че:

– Стресът  е един механизъм на организма, който го подготовя за да се справи с една заплашваща ситуация (реална или не). С помоща на стреса се мобилизират всички физически системи на тялото така, че да се гарантира преодоляването на заплахата, с цел оцеляването на организма. (Christidis, 2001)

Стресът е свързан с проявата на различни неврофизиологични промени в тялото, когато организмът е “застрашен” или “в опасност” от някоя ситуация или някой стресов стимулант.
Стресовите стимуланти могат да бъдат
– Физически
– Психически или емоционални
– Реални или въображаеми (не реални)
и да произхоздат от околната или от вътрешната среда на човека. (Christidis, 2001)
Физическите стресори представляват внезапни или не внезапни промени във вътрешната или околната среда на човека, докато не реалните, психически  или когнитивни стресори представляват заплахи и рискове, родили се след когнитивните процеси и проявите на „егото”.

Механизмът на стрес действа като механизъм на тялото който се активира за да преодолее ефективно една реална заплаха (лъв, разбойник, природни бедствия и т.н.), но може да се активира и “по погрешка” от една фантастична заплаха (нашият шеф, финансови затруднения, закъсняване за среща , асансьор, микроби и т.н.). Най-големият проблем е, че докато реалната ситуация има конкретна продължителност и стресов фактор, фантастичната ситуация е едно постоянно състояние с удължено времетраене, и така принуждаваме тялото ни да бъде под постоянно напрежение без освоождаване на това напрежение, от стресов фактор който не можеме да разпознаеме. Т.е. ние не сме наясно, че, например нашия шеф е причината за задействането на механизма на стреса и активирането на интензивни физически симптоми.

Тревожност и стрес

Информация

пристъпи на паника

Гвоздеят на тревожност.

поискайте среща

Ако имате нужда от една среща или се информира за всичко, ние сме на ваше разположение. Можете да се свържете с нас.

Αποστολή Μηνύματος