Какво е стрес

Тревогата / стреса през последните години оказва значително влияние върху живота ни. Можеме да кажеме, че е станал начин на живот. Доказано е, че стресът е  свързан с появата на различни психични и психосоматични и телесни заболявания. Може да кажем, че:

  • Стресът / Безпокойството е механизъм на организма срещу ситуации на „риск” (реални или въображаеми). Мобилизират се всички физически системи на тялото, така че да се осигури преодоляване на заплахата за оцеляването. (Христидис, 2001)

Стресът е всички неврофизиологични промени, които настъпват в тялото, когато то е “застрашено”  или е в „опастност” при определена ситуация.

Стресови ситуации могат да бъдат:

  • Физически;
  • Психически или емоционални;
  • Реални или въобръжаеми;

Физическите рискове представлява внезапни промени на вътрешната или външна среда, докато изкуствените / умствени / когнитивни стресови фактори представляват заплахи и рискове, възникнали след когнитивните процеси и проявите на “ЕГОТО НИ”.

Това безпокойство активизира целия организъм, за да се предпази от реална заплаха (природно бедствие, диво животно, бандит с пистолет и т.н.), която застрашава живота ни. Когато обаче мозъкът “регистрира” погрешно като заплаха човек или заобикалящата го среда (например асансьора, самолета, шефът, дори една мисъл), тогава той не е може да различи истинската заплаха от нереалната и счита, че нереалната е също толкова опасна и трябва да се предпази от нея. И всеки път, когато човек е изправен пред нереалната стресова ситуация (например на работа в офиса) тялото реагира по същия начин, както би го направило в една наистина застрашаваща живота му ситуация. Тогава механизмът на стреса се активира без да има защо, т.е. неправилно, нарушавайки както физическото, така и психическото ни здраве. Докато при една реална заплаха стресовият фактор е конкретен (например един лъв) и човекът я възприема и осъзнава, при нереалната заплаха тя е неясна и често неконкретизирана. Дори и да е специфична (например в асансьор) човек изпитва такива тежки симптоми, които не са пропорционални на реалността и се тълкуват погрешно. В тази стимулация напрежението на организма не може да се облекчи, т.е. лицето котето го преживява иска да избяга от ситуацията, но не може или не трябва, или иска да се бори, но с кого?

Стресът от въображаеми заплахи е стрес, който вреди на здравето ни.

Обучението по управление на стреса има за цел:

  1. Да разпознаваме заплахите които погрешно активират механизна на стреса в организма;
  1. Промяната и наново “вписването” на нереалните стресови фактори, като фактори незастрашаващи живота на човека;
  1. Обучение на управлението и контрола на физическите симптоми и физическото напрежение на тялото, така че човека да има пълен контрол над себе си;

Стресът е свързан с проявата на различни неврофизиологични промени в тялото, когато организмът е “застрашен” или “в опасност” от някоя ситуация или някой стресов стимулант.
Стресовите стимуланти могат да бъдат
– Физически
– Психически или емоционални
– Реални или въображаеми (не реални)
и да произхоздат от околната или от вътрешната среда на човека. (Christidis, 2001)
Физическите стресори представляват внезапни или не внезапни промени във вътрешната или околната среда на човека, докато не реалните, психически или когнитивни стресори представляват заплахи и рискове, родили се след когнитивните процеси и проявите на „егото”.

Механизмът на стрес действа като механизъм на тялото който се активира за да преодолее ефективно една реална заплаха (лъв, разбойник, природни бедствия и т.н.), но може да се активира и “по погрешка” от една фантастична заплаха (нашият шеф, финансови затруднения, закъсняване за среща , асансьор, микроби и т.н.). Най-големият проблем е, че докато реалната ситуация има конкретна продължителност и стресов фактор, фантастичната ситуация е едно постоянно състояние с удължено времетраене, и така принуждаваме тялото ни да бъде под постоянно напрежение без освоождаване на това напрежение, от стресов фактор който не можеме да разпознаеме. Т.е. ние не сме наясно, че, например нашия шеф е причината за задействането на механизма на стреса и активирането на интензивни физически симптоми.

Тревожност и стрес

Информация

пристъпи на паника

Гвоздеят на тревожност.

поискайте среща

Ако имате нужда от една среща или се информира за всичко, ние сме на ваше разположение. Можете да се свържете с нас.

Αποστολή Μηνύματος