траур и помощ
траур и помощ

Траур: Кога трябва да потърсите помощ

Болка, самота и неорганизираност са чувства които е нормално да придружават скръбта, но при определени обстоятелства може да се наложи да се обърнете към специалист по психично здраве. Решението е лично, но би трябвало да се отнесете по- сериозно към проблема ако имате някои от следните симптоми:

  • Силно чувство на вина
  • Мисли за самоубийство, надвишаващи пасивната мисълта „по-добре да умра и аз”
  • Крайна безнадеждност
  • Продължителна депресия и стрес които продължават за месеци
  • Физически симптоми, като например загуба на тегло и различни болки
  • Неконтролираният гняв, който ви отдалечава от приятели и роднини
  • Продължително нарушаване на ежедневните функции
  • Злоупотреба с упойващи вещества, наркотици, алкохол, за да прогонят болката от загубата

Всяко едно от тези условия може да бъде преходно и част от скрърбенето. Но продължителното им присъствие е причина за безпокойство.