Въздействието на конфликт майка на децата

Конфликтите между родителите и въздействие върху децата

Погрещно е схващането, че разводът вреди на децата и неизбежно причининява дългосрочни проблеми с приспособяването. Всъщност много деца на разведени родители проявяват повече проблеми и са по-малко щастливи, отколкото децата на нормалните семейства. Въпреки това, проучванията показват, че причината за проблемите при адаптацията на децата не е разводът. По вероятно е, че е резултат от повишеното излагане на семеейните конфликти пред децата.

Защо обаче някои деца се адаптират успешно, а други не? Факторите, които допринасят за по-лесното им приспособяване са:

  • Способността на родителите да запазят нормални взаимоотношения и уважението си по време на брака или след развода.
  • Родителите, които не са в състояние да запазят добрия тон помежду си, но искат да защитят децата си от техните кавги, трябва да преодолеят личните си проблеми без децата да стават свидетели на споровете и чувствата им.

За съжаление в повечето случаи двойките, които не са в състояние да управляват вътрешносемейните конфликти по време на брака, смятат, че с развод техните проблеми ще приключат. В действителност такава двойка няма да бъде в състояние да комуникира адекватно след развода. Често поставят децата в среда на „токсични емоции“, която е още по-силна след раздялата. Повечето деца, които са свидетели на постоянни родителски конфликти, всъщност страдат от  проблеми с приспособяването. Поради това, въздействието от конфликтите трябва да се разглежда отделно от цялостните последствия от развода. Сигурно е, че родителските конфликти причиняват дълготрайни проблеми при децата, независимо дали двойката е разделена или не.

В обобщение можем да кажем, че честите родителски спорове вредят не само на децата на разведени семейства. Семейното несъгласие е един от определящите фактори за способността на адаптация. Така децата свидетели на редовни семейни проблеми са по-неприспособими, отколкото децата от семейства с непокътнати семейни отношения. Тези деца по-често развиват агресивно или провокативно поведение, те са по-емоционални, изпитват симптоми на тревожност и тревожни разстройства (фобии, пристъпи на паника, болки в стомаха, понижен имунитет и др), депресия и по-ниско самочувствие в сравнение с деца на разведени родители.

Важно правило за нормалното психическо развитие на децата е да не се въвличат в проблемите на родителите и в тяхната собствена война. Децата обичат родителите си толкова много и е трудно да ги разделят. Човек може да бъде съпруг/а, може да се раздели с партьора си,  дори и да опитате отново с друга връзка. Но никога не може да промени факта, че през целия си живот ще има само един баща и една майка. Родителят, който се опитва да развие в детето си негативни чувства към бившия или настоящ партньор (който за деца никога не може да бъде бивш или настоящ партньор, а завинаги родител), се стреми да използва детето като проводник на личното му неудовлетворение , търси начин да отмъсти за ранения си нарцисизъм. Освен причинената болката децата развиват егоизъм и духовна бедност.

Родителите трябва да разменят ролите си. Трябва да вземете предвид, че преди всичко сте родители и след това съпрузи, служители и т.н. Нужно е да работите заедно, за да защитите децата си.