Езиково говорни нарушения

Eзиковият дефицит допринася за ограничената възможност за социална адаптация, а също така влияе отрицателно върху процеса на обучение в училище.

Езиково-говорните нарушения могат да възникнат в резултат на различни фактори като например:

– Езиково-говорни нарушения в резултат на околната среда: детето има недостиг на внимание в съответствие на възрастта (родителите не говорят изобщо с детето).

– Езиково-говорни нарушения в резултат на глухота и загуба на слуха.

– Езиково-говорни нарушения в резултат на емоционално разтройство.

– Езиково-говорни нарушения в резултат на общо когнитивно увреждане или увреждане на мозъка (Аутизъм, умствено изоставане, церебрална парализа).

– Езиково-говорни нарушения като дислалия, заекване, дизартрия, апраксия.

– Дисфазия на развитието или травматично увреждане на мозъка поради травма на главата.

нарушения на речта
нарушения на речта