Семинари по психология

Семинари по психология

Семинари обучение на психологични теми

Знанието е сила, а центъра „AUTOIASI“ или „Самоизцеление“ дава възможност на хората, които се интересуват от придобиване на допълнителни знания, да научат повече подробности за проблема, който имат с помощта на информационни / тренировъчни семинари. Провеждат се семинари организирани в малки групи, така че да се даде възможност на всички участници да обменят опит, знания и мнения по даден въпрос. Семинарите могат да се организират и индивидуално, за да се индивидуализира и информацията, за да се насочат към конкретен проблем. Те са интерактивни и участниците могат да обменят познания. Разискваните теми обхващат както  причините и физиологията на проблемите, така и начините и техниките за преодоляване.

Семинарите могат да са в помощ на човек от приятелския / семейния ви кръг, който страда от някакъв тип психично разстройство.

Провеждаме семинари на теми, свързани с екзистенциални въпроси, различни психосоматини нарушения, проблеми в междуличностните отношения. Чрез дискусии и различни упражнения участниците придобиват поглед към темата на семинара.

Извън информативния характер на разискваните теми също се засилва инеобходимостта на личността от себепознание, промяна в мисленето и поведението. Семинарите са организират на малки групи до 7 души или индивидуално.

Примерни теми:

 • Депресия – какво е това и как да се лекува
 • Пристъпи на паника – физиология и преодоляване
 • Проблеми със съня – видове, причини, лечение
 • Преодоляване на развод
 • Изпити – техники за реагиране при стрес по време на изпит
 • Детски фобии
 • Затруднения в ученето
 • Силата на човешкото тяло
 • Как мислите влияят върху живота
 • Траур – преодоляване
 • Контрол в отношенията
 • Училище за родители

И много други.