Какво е здраве и какво е болест

Τι είναι υγεία και τι είναι αρρώστια

Какво е здраве и какво е болест?

Според Световната здравна организация здравето е:

„Балансът на нашата същност и връзка ù с външната среда.“

Когато няма баланс, тогава се появяват заболяванията (психологически и физически). „Програмирани“ сме да бъдем здрави, а болестта е неестествено състояние на нашия организъм, което се опитва да избегне чрез механизмите си.

Може да погледнете на заболяването като усилие на тялото да възстанови баланса си, стремеж да изчисти отровните вещества, да поправи щетите, които ние самите сме причинили.

Много хора правят грешката и мислят болестта като „противоположност на здравето“. Но това е погрешно. Здравето е естественото състояние на човек, докато Болестта е отсъствието на здравето. Това, което наричаме заболяване не е нищо друго, освен усилие на тялото да премахне ненормалното / небалансираното положение, в което се намира организмът.

Всеки човек,  всяко живо същество се стреми към хомеостаза, т.е. способността на тялото да поддържа нормално вътрешните условия (температура, хормони и др.), независимо от промените във външната среда.

Никой организъм не може да се разболее, когато се поддържат на необходимите условия.

Здравето не е нищо друго освен живот при нормални условия. Болестта също е живот, но при ненормални и небалансирани условия.