Видове нарушения на съня

Видове нарушения на съня

Видове нарушения на съня

Международната класификация на нарушенията на съня е направенa от „Американската академия по медицина на съня основава на физиологията, патофизиологията и симптоми при нарушения”. Тя класифицира разстройствата в четири категории:

  1. Дисомния: разстройства, причиняващи затруднение при заспиване, поддържане на съня или сънливост. Тя може да бъде ендогенна (произвеждаща се в организма) или екзогенна (външна за организма). Например безсъние, нарколепсия, хиперсомния, синдром на обструктивна сънна апнея, синдром на неспокойните крака, неадекватна хигиена на съня, недоспиване, разстройство на съня поради приемането на алкохол, наркотици или други стимуланти, разстройство на съня поради плаващото работно време и др.
  2. Парасомнии: нарушения, по време на сън чрез активиране на централната нервна система, вегетативната нервна система и скелетните мускули. Например чести събуждания, ходене на сън, кошмари, бълнуване, сънна парализа, ерекция по време на сън, нощни пароксизмална дистония, нощно напикаване, хъркане и др.
  3. Нарушения на съня, свързани с неврологични, психиатрични или други заболяване: заболявания, които причиняват силна сънливост, без първични нарушения на съня. Например афективни разстройства, психози, панически разстройства, алкохолизъм, деменция, болест на Паркинсон, епилепсия, хронична обструктивна белодробна болест, фибромиалгия и др.
  4. Неопределени нарушения на съня: нарушения, за които няма достатъчно библиографска информация за тяхното съществуване. Например прекалено дълъг сън, прекалено кратък сън, нарушения на съня, свързани с менструалния цикъл, нарушение на съня, свързани с бременността и др.