Дислексия

Дислексия

Дислексия

Дислексията е термин на Специфични нарушения на способността за учене (СНСУ) и описва  затрудненията на децата да овладеят грамотността. Точното определение на „дислексия“ е предмет на разгорещени спорове. Адамс  от 1969 г. идентифицира 32 различни дефиниции на дислексия в психологически и медицински речници, както и използването на термина от психолози, педагози, невролози и психиатри.

Дислексия означава затруднения с лексиката при четене и писане, различия в начина, по който информацията се обработва непропорционално с възрастта и интелектуалния потенциал.

ВНИМАНИЕ !!! Дислексията не означава умствена изостаналост!

Диагностицираният с дислексия има:

  • Затруднение в четенето, писането и правописа
  • Затруднена ориентация
  • Трудности във възприятията
  • Вторични психологически проблеми

Как можем да се справим с дислексията?

В център „AUTOIASI“ / „Самоизцеление“ с помощта на Неврофийдбек (Neurofeedback) и Биофийдбек (Biofeedback) се създава персонализирана програма за психологическа подкрепа на детето с дислексия и неговите родители. Чрез нашите специални интерактивни мултимедийни приложения обучаемият развива своите умения, повишава нивото на увереност и самочувствие.

Нашата цел е активната нагласа на детето и родителите му в справянето с всякакви трудности и прекъсване на порочният кръг на неудовлетвореност.