Дефицит на внимание и хиперактивност

Дефицит на внимание и хиперактивност

Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ)

СДВХ е особено затруднение, която се отразява на поведението. Често се проявява в детството и е по-разпространено при момчетата (около 70% от случаите). Децата с СДВХ не са с ниско интелектуално равнище, нито са с лоши характери. Просто им е трудно да се организират, те са склонни към изолиране и са много импулсивни. Често се въртят нервно, трудно стоят на едно място, непокорни са и като цяло проявяват психомоторна нестабилност и хиперактивност. Според „Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства” (DSM-IV) дефицитът на вниманието / хипер-мобилността е поведенческо разстройство в категорията „Разстройства на дефицита на внимание и смущаващо поведение“  в по-широката категорията „Разстройства често диагностицирани за за първи път по време на ранна детска, детска или юношеска възраст „. DSM-IV определя две групи: а) невнимание и б) хиперактивност / импулсивност. Във всяка от тези групи трябва да бъдат изпълнени най-малко шест от деветте критери. В зависимост от броя на критериите за всяка група, диагнозата може да бъде:

  1. СДВХ с изразен невнимателен тип,
  2. СДВХ с изразен хиперактивен / импулсивен тип
  3. СДВХ комбинирани тип.

Как се преодолява СДВХ?

Нашият подход при деца с диагностициран СДВХ е многоизмерна и въз основа на психологически и когнитивно-поведенчески методи. Голямото предимство на нашия център и наш основен терапевтичен инструмент е Биофийдбек (Biofeedback) и Неврофийдбек (Neurofeedback). Така че вашето дете се участва програма BIOKID, която включва специално образование, консултиране и обучение в психомоторния процес. Наблюдава се едновременно структуриране и преквалификация (Биофийдбек).