фобии

Фобии

Фобиите са устойчиви и ирационални страхове от специфични обекти или ситуации и дейности, които карат човек постоянно да избягва това, което го плаши. Много хора с фобии развиват такова огромно желание да избегнат източника на страха, че това пречи на работата им, на семейния им живот и социалните им отношения. Ако страхът на индивида уврежда способността му да изпълнява своите обичайни и необходими ежедневни задължения, тогава можем да говорим за фобийно разстройство.

Причините, поради които възникват фобиит,е все още не са изяснени. Пораждането на фобията може да бъде свързано с някое травматично събитие, но често няма такава корелация, или тя не може да бъде осъзната. Фобиите обикновено попадат в три основни категории:

  • Агорафобия: Това е страхът на лицето да се намери в места или ситуации, от които бягството може да е трудно, или при които човек може да изпита смут или срам, или когато не съществува възможност за помощ в случай, че изпадне в паника.
  • Специфична фобия: Това е интензивен, упорит, но напълно неоснователен страх от специфични обекти или ситуации. Например човек може да се страхува от дребни животни, змии, затворени пространства, самолети, височини, игли за вземане на кръв, или паяци.
  • Социална фобия: Това е страх от унижение или смущение в социални ситуации или в ситуации, в които човек трябва да извърши нещо пред хора. Повечето хора изпитват подобни страхове в малка или умерена степен, и впоследствие страхът затихва. За хората със социална фобия обаче страхът е много неприятен и може да попречи на нормалния живот на индивида, на работата или социалните му отношения в различна степен на интензивност. Въпреки че много хора със социална фобия сами признават, че страхът им да бъдат с други хора може да е нелогичен и прекомерен, те не са в състояние да го преодолеят. Често се тревожат цели дни или седмици преди ситуацията, която им предизвиква страх. Социалната фобия може да е ограничена само до един вид ситуация, като например страх да се говори публично в официални или неофициални ситуации, или ядене или пиене пред други хора. В най-тежката си форма фобията може да бъде толкова интензивна, че човек да проявява симптоми почти всеки път, когато е в компанията на други хора. Често силният стрес от социална фобия е съпроводен с физически симптоми като:
  • Изчервяване
  • Обилно изпотяване
  • Треперене
  • Други стресови симптоми като говорни затруднения, гадене или стомашно разстройство

Тези симптоми за съжаление увеличават страха от отхвърляне и действат като допълнителен източник на страх за човека. Този страх може да доведе до създаването на един порочен кръг.

В нашия център „Самолечение“ се лекуват фобии, въз основа на принципите на когнитивно-поведенческата терапия в комбинация с метода Биофийдбек. Целта и е да се промени начинът, по който човек мисли и възприема състоянието, което води до фобията, и да се научи да контролира стреса. Набляга се на осъзнаването на факта, че определени неща е нормално да се случват, и така постепенно човек да започне да придобива едно логично обяснение за това, което изпитва. Веднага след това осъзнаване човек трябва да започне да свиква със ситуацията, която го стресира. Например, първоначално може да влезе в контакт с изображения на ситуацията, и по-късно да бъдат добавени елементи, които са по-близо до реалността. Що се отнася до специфичните фобии, нашия екип има възможност да изложи лицето на фобичния стимул чрез метода Биофийдбек, и да го обучи да се справя с тях.

Също така човек се обучава в различни техники за релаксация и контролиране на стреса, които впоследствие с лекота може да прилага  при всяка необходимост в ежедневието си.