Психолог онлайн

Психолог онлайн

Психолог онлайн

Психолог онлайн от вкъщи

Предлагаме сесии онлайн по Internet с помощта на технологията и програмата Skype. Тази опция дава възможност за общуване с хора от голямо разстояние, с хора, които имат двигателни затруднения и не могат да дойдат лично, или други лични причини. Както онлайн сесиите, така и тези в кабинета на психолога, са изцяло конфиденциални и всяка информация е поверителна.