ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΤΖΙΚΩΣΤΑ

ПСИХОЛОГ АРЕТИ БАТЗИКОСТА

Учила съм психология в университета Аристотел в Солун и се дипломирах през 2011 г. Същата година получих  и лиценз за професионална практика като психолог.  След това продължих със следдипломна програма „Медицина на съня” в катедрата по медицина към Тракийския университет Димокрит, където специализирах в изучаването на физиологията на съня и неговите разстройства. В същото време се квалифицирах в методите на Biofeedback и Neurofeedback, които са насочени към подобряване на емоционалното равновесие, намаляване на тревожността и подобряване на нашата ефективност в ежедневието. Следя развитието на тези научни техники  на конференции, работни срещи и семинари, както в Гърция, така и в чужбина, и не спирам да се информирам и развивам постоянно.

Като част от академичното ми образование проведох стажовете си  в обществени изнституции, свързани с психичното здраве като Здравен център за психично здраве Катерини, Здравен център за психично здраве Солун т.н. По време на стажа ми имах възможност активно да навляза в областта на психологията, да използвам различни  клинични практики и техники за откриване и лечение, да се обучават в управлението и разбирането на проблема чрез различни психометрични средства.

Натрупвайки  опит в клинични и консултативни институции  започнах работа като психолог през 2012 г. в Здравен център Самотраки, където предоставях помощта си на хора в нужда от незабавна психологическа подкрепа. От тогава съм работила в различни структури като например психиатричната клиника „Света Марина“ осигуряйки подкрепа на хората с тежки психични заболявания. Също така, чрез участието си в програма към гръцката полиция, имах възможност да помогна като психолог на чужденци, влезли незаконно в страната и задържани в центровете за временно настаняване, които имат  психични проблеми. Днес аз прилагам моите знания и умения на психотерапевтични срещи в Центъра за физически и психически баланс „AUTOIASI” при възрастни и юноши със широк спектър от психични разстройства.