Психотерапията и депресията

Психотерапията и депресията

Психотерапията и депресията

Както казахме по-горе, само с лекарства или с хомеопатично лечение  може да се постигне справяне с физическите симптоми на депресията. Истинските причини за появата на депресия са когнитвни. Никое лекарство не може да промени нашите мисли, нашите вярвания и нашите представи за живота. Поради тази причина психотерапията и обучението по управление на стреса са съществена част от ефективното лечение при депресия.

Психотерапевтичните намеси допринасят основно за намаляване на „психологическите симптоми на депресията“ като например ниско самочувствие, безнадежност, безпомощност, чувство на вина, натрапчиви мисли за самоубийство. Облекчават се „соматичните симптоми“. Поведенческото и когнитивното лечение са сред най-разпространените психотерапии при депресия и тяхната ефективност се основава на клинични данни и научни изследвания. Поведенческата терапия използва техники, предназначени да повишат дейностите, от които пациентът изпитва удоволствие и удовлетворение, помага на човек да развие умения и способности, за да бъде в състояние да се справя по-ефективно с трудните събития в живота, да си възвърне социалните умения.

Когнитивно – поведенческата психотерапия включва изучаване на нови начини на поведение, но основно се фокусира върху промяната в начина на мислене, за да помогне на човек да оцени обективно реалността.

По-специално, проучвания показват, че когнитивно – поведенческата психотерапия е особено ефективна при лечение на депресия. Нейната ефективност може да се сравни с тази на лекарствата. Клиничното депресивно настроение е свързано с отрицателен начин на мислене. Често пъти някои събития може да предизвикат по-дълбоки негативни мисли, които към момента са били в латентно състояние, и да направи човека склонен към депресия. Активирането на тези мисли предизвиква потиснатото настроение, което на свой ред се използва променя погледа към света. Например, хората с депресия често имат мисли като: „Аз съм неудачник“, „Не мога да направя нищо полезно“, „Никога няма да постигна целите си“, „На никой не му пука за мен“, „Аз винаги ще бъда сам / а“. Тези негативни разсъждения могат да са силно залегнали в съзнанието, но обикновено не са основани на действителността. При когнитивно – поведенческата терапия за справяне с депресията се работи заедно с терапевт, за да се определи кои начини на мислене са нефункционални и как да ги замените с други, по-функционални, за да се постигне по-добра представа за живота и подобряване на настроението.

Така се достига до ефективно решаване на проблемите. В сесиите на лечение се практикуват нови умения и техники. Една от основните цели на когнитивно – поведенческата терапия е да се предостави инструменти за предотвратяване на нови депресивни епизоди. Болният се подготвя да се справя с неблагоприятните условия или бъдещи рецидиви без помощта на терапевт.

Когнитивно – поведенческата психотерапия се фокусира върху практическите резултати. Ключовият въпрос не е как се е достигнало до проблема, а по какъв начин ще се реши.

Повечето хора, страдащи от депресия след участието си в посочените по-горе психотерапии, са почуствали облекчение.

За по-добри и трайни резултати се препоръчва комбинирано лечение с Биофийдбек и самоконтролиране на всички физиологични функции и биологични фактори, които утежняват физическите симптоми на депресия. Пациентите трябва да се научат да правят това  сами – без лекарства, които да поддържат баланса в тялото.