Депресия Меланхолия

Депресия Меланхолия

Депресия и Меланхолия

Депресията и меланхолията са едно от най-често срещаните заболявания на нашето време. То е многофакторно и се дължи на взаимодействието на генетични, биологични и психосоциални фактори. Проучвания са установили, че около 6% от общото население на земята страда от депресия, т.е. повече от 350 милиона души по целия свят и 550 000 в нашата страна. Основните симптоми на депресията са:

  • Депресивно настроение почти всеки ден;
  • Незаинтересваност или намаляване на удоволствието от любими дейности;
  • Проблеми с теглото поради увеличаване или намаляване на апетита;
  • Пробеми със съня;
  • Умора;
  • Трудна концентрация;
  • Изолираност и социално отдалечаване;
  • Чувство на безсилие, безполезност и вина;
  • Натрапчиви мисли за смърт или самоубийство;

Възможна е периодичната поява на тези симптоми. Това не означава, че страдате от депресия. Необходимо е тези симптоми да са изявени в продължение на две, три или повече седмици.

Специалистите в центъра за телесен и психичен баланс „AUTOIASI“ или „Самоизцеление” обучават в техники за преодоляване  на причините и симптомите на депресията, но и на всички второстепенни проблеми, които тя причинява, с помощта на Биофийдбек (biofeedback) и ЕЕГ (електроенцефалограма) или Неврофийдбек (neurofeedback), техники за релаксация, придобиване умения като вземане на решения и поставяне на граници, както и много други персонализирани техники.

С помощта на психотерапия, базирана на принципите на когнитивно-поведенческа терапия, депресията може да стане повод за промени в душевния свят и междуличностните отношения. Тя също може да бъде повод за промени в нагласите и поведението.