Видове депресия

Видове депресия

Видове депресия

Следната информация относно видовете депресия е изцяло  информативна и се препоръчва да се избягва „самолечението„. Често се наблюдава, объркване на симптомите на различни разстройства  с  подобни, присъщи на други заболявания.

Посочваме основните видове депресивни разстройства. Въпреки това, в рамките на всеки вид може да се срещнат промени в симптомите, тяхната сериозност и трайност.

Тежко депресивно разстройство: Установява се с комбинация от симптоми, които засягат способността на човека да работи, учи, спи, да се храни, да се наслаждава на приятни дейности, както е правил в миналото. Такъв един епизод на депресия може да се случи само веднъж, но често може да се повтаря във времето.

Дистимично разстройство: Хронично депресивно настроение, често пъти всеки ден или през ден в продължение на най-малко две години. Човек не е неспособен, но тъй като има постоянно потиснато настроение не е пълноценен в работата си. Появяват се трудности при концентрация, социална изолация, раздразнителност, тревожност и сънливост, проблеми със съня.

Нарушена адаптивност: Обикновено предхожда депресията. Среща се след голяма промяна в живота (рак, развод, уволнение и т.н.) като някои хора успяват да се адаптират след първите интензивни чувства на тъга, напрежение, съкрушение или гняв, но други не успяват. Тази трудна адаптивност причинява симптоми на депресия и смущения в приспособимостта.

Биполярни разстройства (I и II): При биполярните разтройства човек проявява епизоди на депресия и меланхолия последвани от еуфория. Психиатрите наричат това състояние мания. Характеризира се с двигателна хиперактивност, възбуда, ускорен мисловен поток, речев напор, намалена потребност от сън или хипомания. Хипоманията е синдром, подобен на мания, но не толкова тежък или интензивнен, и не засяга толкова важни функции на тялото. В някои случаи хипоманията увеличава функционалността на индивида и се счита като като положително преживяване.

Ключов елемент на биполярно разстройство от тип I (наричан по-рано манийно-депресивна психоза или циклофрения) е наличието на един или повече маниакални или смесени епизоди (смесен епизод е комбинация от манийни и депресивни епизоди). Хората с биполярно разстройство от тип I имат една или повече тежки депресивни фази. Биполярно разстройство от тип II се характеризира с присъствието на една или повече тежки депресивни фази, придружени от поне една хипоманийна. За разлика от манията, хипоманиакалната фаза не е достатъчно тежка, за да предизвика забележимо увреждане в социален или професионален аспект на болния. Поведението на тези хора обикновено не се възприема от другите като проблем, а напротив, често биват считани за хора с много жив и активен характер.

Циклотимия: Основна характеристика на циклотимията е хроничното разстройство на настроението, което постоянно се сменя. Така, в продължение на поне две години, се наблюдават многобройни периоди на хипоманиакални симптоми, както и множество периоди на депресивни симптоми, които обаче не покриват критериите за манически или епизод на тежко депресивно разстройство.

Депресивно разстройство: Тази категория включва по-конкретно: предменструално дисфорично разстройство (т.е. появата на симптоми на депресия няколко дни преди началото на менструацията); леко  депресивно разтройство; повтарящо се кратко депресивно разстройство; след-депресивно разстройство (появата на депресивни симптоми след на психотичен епизод).