Биполярно разстройство

 Биполярно разстройство

Биполярното разстройство спада към групата на т. нар. афективни разстройства,  които се характеризират най-вече с епизоди на депресия, включващи депресивно настроение, анхедония (намалена или загубена способност да се изпитва удоволствие и радост от живота), намалена активност, както и манийни и хипоманийни епизоди. Към биполярното разстройство спадат следните типове:

 • биполярно разстройство тип I,
 • биполярно разстройство тип II разстройство,
 • биполярно разстройство тип III,
 • биполярно разстройство тип циклотимия,
 • биполярно разстройство от неопределен вид.

Във фазата на депресия страдащият от биполярно разстройство се намира в състояние подобно на депресия и това е така, тъй като човек се затруднява по същия начин да контролира своята активност, сън и настроение. Биполярното разстройство се характеризира най-вече с промяна в настроенията – епизоди на депресия са последвани от периоди на еуфория, или психиатричното наименование на това състояние – мания. При състояние на мания обикновено се наблюдава възбуда, двигателна активност,  силно повишено настроение, но е и вероятно човек да изгуби напълно чувство за реалност.

Съществува обаче и друга фаза  на биполярното разстройство – хипоманиакалната фаза, за която е характерно силно повишено настроение, но човекът осъзнава напълно това състояние. Всъщност тази ситуация може да се окаже приятна, тъй като по време на нея пациентът се намира в състояние на  креативност и е изпълнен с енергия.

 

Основните симптоми на биполярното разстройство са следните:

 • Раздразнителност – някои от страдащите, които изпитват раздразнителност, проявяват едновременно както маниакални, така и депресивни симптоми. В този период те са особено гневни и раздразнителни.
 • Невъзможност да се завърши дадена задача – тези хора от една страна могат да оползотворят по особено продуктивен начин енергията си, когато се намират в хипоманиакална фаза, но от друга да не са в състояние да завършат конкретни задачи, като прескачат от една към друга, поставяйки си нереалистични цели. Възможно е да вършат хиляди неща едновременно, но да не завършат нито едно от тях докрай.
 • Речев напор – този симптом е един от най-срещаните признаци на биполярно разстройство. Характерно за страдащия е да говори непрекъснато и да не е в състояние да проведе диалог. В случай, че събеседникът му се опита да го прекъсне, е много вероятно да продължи да говори, без да му обърне ни най-малко внимание. Друг пример за речев напор е тогава, когато пациентът има преплитащи се мисли, като бързо сменя една тема с друга, без всякаква връзка помежду им.
 • Хаотично поведение – когато болните от биполярно разстройство се намират в маниакална фаза, имат повишено самочувствие и се чувстват велики, като не мислят за последиците от своето поведение. В резултат от такова поведение често следват внезапни избухвания и необичайно сексуално поведение.
 • Нарушен сън – хората, които се намират в период на депресия, могат да спят много часове, без да се чувстват отпочинали. Обратно на това, хората в маниакална фаза, могат да не спят въобще и да не чувстват никаква умора.
 • Злоупотреба с алкохол и наркотични вещества – страдащите от биполярно разстройство в маниакална фаза, обикновено пият алкохол, за да се успокоят, докато в период на депресивна фаза използват алкохола, за да подобрят настроението си.
 • Прилив от идеи – по време на маниакалата фаза пациентът има неудържим прилив на идеи, като чувства, че не е в състояние да контролира мислите си.