Τεχνικές Χαλάρωσης

Τεχνικές Χαλάρωσης

Τεχνικές Χαλάρωσης

– Διαφραγματική αναπνοή/ Βαθιές Αναπνοές

 Καθοδηγούμενη Φαντασίωση

– Προοδευτική μυοχαλάρωση